1. Jak wybrać odpowiedni zasilacz do taśmy LED?
 2. Zastosowanie komputerów przemysłowych w nowoczesnych zakładach produkcyjnych
 3. Jak wybrać odpowiedni wtyk głośnikowy Speakon dla swojego sprzętu audio?
 4. Odkrywamy najnowsze innowacje w świecie elektroniki
 5. Jak rozpocząć swoją przygodę z Arduino? Poradnik dla początkujących dostępny na worldofarduinogeeks.com
 6. Jak prawidłowo oznakować instalację fotowoltaiczną za pomocą etykiet?
 7. Wirtualne boisko – jak technologia przekształca sporty elektroniczne
 8. Zrozumienie i zastosowanie tranzystorów: praktyczne porady dla użytkowników na każdym poziomie znajomości elektroniki
 9. Jakie są niewidoczne koszty posiadania skanera 3D?
 10. Poradnik użytkownika – jak wykorzystać pełnię funkcji sportowych w zegarku od znanej marki jabłkowej
 11. Czy technologia blockchain może odmienić przemysł gier?
 12. Automatyzacja sprzedaży karnetów: Jak nowoczesne oprogramowanie może oszczędzić Twój czas
 13. Wprowadzenie do technologii PoE: Jak wybrać odpowiedni switch dla systemu monitoringu
 14. Zabezpieczanie prywatności i danych za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania: przewodnik po technologii USB-A, USB-C i Lightning
 15. Jak wybrać odpowiedni presostat – praktyczne porady i rekomendacje
 16. Jak zacząć swoją przygodę z robotyką korzystając z elementów dostępnych w sklepach elektronicznych
 17. Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą systemu workflow JobRouter. Jak zwiększyć efektywność i redukować koszty w firmie
 18. Jak systemy przywoławcze mogą zwiększyć efektywność obsługi klienta w restauracjach?
 19. Optymalizacja procesów biznesowych dzięki systemom ERP: Przykład zastosowania w zarządzaniu produkcją
 20. Zabezpieczanie cennych przedmiotów w domu i biurze – jak wybrać odpowiednie rozwiązania?
 21. Jak wykorzystać pełnię możliwości iPhone 14 o pojemności 512 GB?
 22. Jak odpowiednie komponenty automatyki przemysłowej wpływają na wydajność urządzeń?
 23. Jak wybrać odpowiedni przewód do systemu telewizji naziemnej – poradnik hurtowni elektrycznej Speckable
 24. Jak wybrać idealne urządzenie do projekcji w małych pomieszczeniach?
 25. Rozważania nad inwestycją w zieloną energię: korzyści i wyzwania dla przedsiębiorstw
 26. Jakie są zalety i korzyści stosowania systemów CCTV w ochronie mienia?
 27. Dlaczego warto zainwestować w światłowód w swoim domu?
 28. Pisanie programów CNC: Twórz precyzyjne instrukcje dla maszyn
 29. Czy warto kupić smartwatch? Korzyści i rozważania przed zakupem
 30. Lokalizator GPS do roweru: Bezpieczeństwo, śledzenie i spokój umysłu
 31. Wyposażenie galwanizerni – co warto wiedzieć przed jej uruchomieniem?
 32. Jak produkowane są filamenty do drukarki?
 33. Dlaczego warto kupić MacBooka?
 34. Unikalne pomysły na personalizowane prezenty
 35. Znamy skład reprezentacji Polski w eFutbolu
 36. IEM Cologne – kto awansował z fazy grupowej?
 37. Najciekawsze premiery gier na PS5!
 38. Znamy przybliżoną datę premiery PlayStation 6!
 39. Jaki telewizor wybrać do PlayStation 5?
 40. Przydatne akcesoria do tabletu
 41. Tablet do pracy zdalnej – czy to ma sens?
 42. Prawie 5 mln Polaków nie korzysta z komputera i internetu
 43. PlayStation VR 2 – kiedy będzie dostępne?
 44. Co to jest kom­pa­ty­bil­ność wsteczna na XBOX i w co można dzięki niej zagrać?
czwartek, 22 lutego, 2024
 1. Jak wybrać odpowiedni zasilacz do taśmy LED?
 2. Zastosowanie komputerów przemysłowych w nowoczesnych zakładach produkcyjnych
 3. Jak wybrać odpowiedni wtyk głośnikowy Speakon dla swojego sprzętu audio?
 4. Odkrywamy najnowsze innowacje w świecie elektroniki
 5. Jak rozpocząć swoją przygodę z Arduino? Poradnik dla początkujących dostępny na worldofarduinogeeks.com
 6. Jak prawidłowo oznakować instalację fotowoltaiczną za pomocą etykiet?
 7. Wirtualne boisko – jak technologia przekształca sporty elektroniczne
 8. Zrozumienie i zastosowanie tranzystorów: praktyczne porady dla użytkowników na każdym poziomie znajomości elektroniki
 9. Jakie są niewidoczne koszty posiadania skanera 3D?
 10. Poradnik użytkownika – jak wykorzystać pełnię funkcji sportowych w zegarku od znanej marki jabłkowej
 11. Czy technologia blockchain może odmienić przemysł gier?
 12. Automatyzacja sprzedaży karnetów: Jak nowoczesne oprogramowanie może oszczędzić Twój czas
 13. Wprowadzenie do technologii PoE: Jak wybrać odpowiedni switch dla systemu monitoringu
 14. Zabezpieczanie prywatności i danych za pomocą wieloskładnikowego uwierzytelniania: przewodnik po technologii USB-A, USB-C i Lightning
 15. Jak wybrać odpowiedni presostat – praktyczne porady i rekomendacje
 16. Jak zacząć swoją przygodę z robotyką korzystając z elementów dostępnych w sklepach elektronicznych
 17. Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą systemu workflow JobRouter. Jak zwiększyć efektywność i redukować koszty w firmie
 18. Jak systemy przywoławcze mogą zwiększyć efektywność obsługi klienta w restauracjach?
 19. Optymalizacja procesów biznesowych dzięki systemom ERP: Przykład zastosowania w zarządzaniu produkcją
 20. Zabezpieczanie cennych przedmiotów w domu i biurze – jak wybrać odpowiednie rozwiązania?
 21. Jak wykorzystać pełnię możliwości iPhone 14 o pojemności 512 GB?
 22. Jak odpowiednie komponenty automatyki przemysłowej wpływają na wydajność urządzeń?
 23. Jak wybrać odpowiedni przewód do systemu telewizji naziemnej – poradnik hurtowni elektrycznej Speckable
 24. Jak wybrać idealne urządzenie do projekcji w małych pomieszczeniach?
 25. Rozważania nad inwestycją w zieloną energię: korzyści i wyzwania dla przedsiębiorstw
 26. Jakie są zalety i korzyści stosowania systemów CCTV w ochronie mienia?
 27. Dlaczego warto zainwestować w światłowód w swoim domu?
 28. Pisanie programów CNC: Twórz precyzyjne instrukcje dla maszyn
 29. Czy warto kupić smartwatch? Korzyści i rozważania przed zakupem
 30. Lokalizator GPS do roweru: Bezpieczeństwo, śledzenie i spokój umysłu
 31. Wyposażenie galwanizerni – co warto wiedzieć przed jej uruchomieniem?
 32. Jak produkowane są filamenty do drukarki?
 33. Dlaczego warto kupić MacBooka?
 34. Unikalne pomysły na personalizowane prezenty
 35. Znamy skład reprezentacji Polski w eFutbolu
 36. IEM Cologne – kto awansował z fazy grupowej?
 37. Najciekawsze premiery gier na PS5!
 38. Znamy przybliżoną datę premiery PlayStation 6!
 39. Jaki telewizor wybrać do PlayStation 5?
 40. Przydatne akcesoria do tabletu
 41. Tablet do pracy zdalnej – czy to ma sens?
 42. Prawie 5 mln Polaków nie korzysta z komputera i internetu
 43. PlayStation VR 2 – kiedy będzie dostępne?
 44. Co to jest kom­pa­ty­bil­ność wsteczna na XBOX i w co można dzięki niej zagrać?

Zobacz, jak kompatybilność wsteczna pozwala Ci cieszyć się ulubionymi grami sprzed lat w nowych odsłonach. Zagraj w nie całkowicie za darmo i w niespotykanej do tej pory jakości.

Xbox. Konsola, która się nie starzeje

Od kiedy w roku 2001 Micro­soft wszedł z Xbok­sem na światowy rynek kon­sol, poja­wiło się sie­dem kolej­nych gene­ra­cji tego urzą­dze­nia. Dziś udział ryn­kowy wszystkich modeli konsoli Micro­softu to 23%. Pozo­stałą część tortu dzielą mię­dzy sobą Sony PlaySta­tion (46%) i Nin­tendo Switch (32%).

Współ­cze­sne modele Xboksa ofe­rują nie­po­rów­ny­walną jakość gra­nia, jednak w po drodze poja­wiło się sporo dobrych gier, do któ­rych chęt­nie chciałoby się wrócić po latach. Odpowiadając na tę potrzebę, producent umoż­li­wił swoim użyt­kow­ni­kom ponowne sięgnięcie po nie. Zachował się przy tym fair. Nie zmu­sza do zakupu płat­nych rema­ste­rów i nie pobiera żad­nych dodatkowych opłat. Sięgnięcie po stare tytuły umożliwiło zasto­so­wa­nie emu­la­cji star­szych modeli gier w parze z moż­li­wo­ściami, ofe­ro­wa­nymi przez młod­sze modele.

No dobra, ale w czym rzecz? 

Dzięki dostęp­nej od listo­pada 2015 roku kom­pa­ty­bil­no­ści wstecz­nej możemy uru­cha­miać gry wydane dla Xboksa 360, a od 2017 tę moż­li­wość otrzy­mały gry dla Xboksa pierw­szej gene­ra­cji.

Rozwią­za­nie to polega na emu­la­cji star­szych modeli i wyko­rzy­sta­niu moż­li­wo­ści modeli naj­now­szych gene­ra­cji dla wersji pudeł­ko­wych oraz gier pobra­nych z sie­cio­wego repo­zy­to­rium gier Xbox Live. Możemy zagrać np. w Dead Redemp­tion w roz­dziel­no­ści 4K, podczas gdy jego dedy­ko­wana roz­dziel­czość dla modelu Xbox 360 wyno­siła 720 p.

W reper­tu­arze funkcjonalności zna­la­zło się zapi­sy­wa­nie scre­enów, nagry­wa­nie fil­mów oraz stre­amo­wa­nia roz­grywki. Producent dopuszcza możliwość prowadzenia roz­grywki przez sieć, rów­nież pomię­dzy kon­solami, oraz odczy­ta­nie zapi­sa­nych w chmu­rze save­’ów, z gier emu­lo­wa­nych wstecz­nie na mode­lach Xbox Serii One X/S. Można też odtwo­rzyć zapi­saną histo­rię gry, uru­chamiając ją na mode­lach Series X/S. Nie będzie możliwie natomiast zacho­wanie stanu gry poprzez prze­niesienie go na nośnik zewnętrzny.

Proces aktualizacji gry następuje po umieszczeniu płyty w napędzie i pobrania przez Xbox Live zak­tu­ali­zo­wanej cyfrowej wer­sji tytułu. Dla­tego w napę­dzie kon­soli musi znaj­do­wać się ory­gi­nalna płyta gry, tak aby umoż­li­wić ścią­gnię­cie jej wer­sji cyfro­wej. Kom­pa­ty­bil­ność wsteczna pozwala nam cie­szyć się star­szymi tytu­łami w kapi­tal­nej jako­ści. Zaci­na­jący się na sta­rych mode­lach Tomb Raider działa płyn­nie, a kom­fort gra­nia jest iden­tyczny z tym, jaki ofe­rują współ­cze­sne tytuły.

Czy kompatybilność wsteczna wspiera wszystkie generacje Xboksa?

Obsługa kom­pa­ty­bil­no­ści wstecz­nej pozwala uru­cho­mić na Xbox One X gry dedy­ko­wa­ne mode­lom Xbox One i Xbox One S z wyż­szą roz­dziel­czo­ścią, ostrzej­szymi tek­stu­rami, lep­szymi efek­tami, cie­niami i więk­szą płyn­no­ścią nawi­ga­cji.

Xbox One S posiada z kolei kom­pa­ty­bil­ność wsteczną, znaną jedy­nie z pod­sta­wo­wych modeli Xboksa One S czy Xboksa One. Nie można zatem ocze­ki­wać róż­nicy w jako­ści gier, jaka nastą­piła w mię­dzyczasie, a jedy­nie więk­szej płyn­no­ści. Potrzebę roz­rywki na naj­wyż­szym pozio­mie zaspo­koją tylko Xbox One X i Xbox Series X. 

Wsparcie wsteczne dla kon­soli Xbox One X działać będzie jedynie na najbardziej aktualnym modelu Xbox Series X. Użyt­kow­nicy Xboksa One X nie zauważą prak­tycz­nie żad­nej róż­nicy oprócz symu­lo­wa­nego HDR-u przez poje­dyn­cze pro­duk­cje. Widoczną róż­nicę widać, gra­jąc w GTA 4 dla Xboksa 360, który na Xbok­sie One S wycią­gał ponad 40 FPS a na Xbox Series X działa bez pro­blemu w 60 FPS.

Podoba mi się, chcę to. Co dalej?

Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czące zgod­no­ści wstecz­nych wer­sji kon­soli Xbox zna­leźć można na stro­nie Microsoftu wraz z linkiem do objętych nią repo­zy­to­rium gier. W lutym tego roku obejmowało ono 600 tytu­łów (z 2150 dostęp­nych w biblio­tece) z kom­pa­ty­bil­no­ścią wsteczną dla modelu Xbox 360. Dla Xbox clas­sic znajdziemy jedy­nie 40 gier z kolekcji nie­mal 1000 zapro­jek­to­wanych dla tej plat­formy. Konwersja gier na now­szą wer­sję działa ide­al­nie, pomi­ja­jąc poje­dyn­cze wyjątki.

A jak to działa na PS5 i Nintendo Switch?

Micro­soft, wpro­wa­dza­jąc wsteczną zgod­ność pomię­dzy kolej­nymi mode­lami swo­ich urzą­dzeń, wywarł pre­sję na pozo­sta­łych pro­du­centów maszy­nek do gra­nia. Sony pro­po­nuje dziś kom­pa­ty­bil­ność wsteczną dla kon­soli PS4, ale nie uwzględ­nia­jąc modeli PS1, PS2 i PS3. Fanów Nin­tendo odsy­łam do arty­kułu, który wyja­śnia tę kwe­stię.

Zdj. główne: sik-life/pixabay.com

0 Komentarze

Zostaw komentarz